Oldukça sık karıştırılan bu iki alan aslında unsurları bakımından birbirlerinden farklı olmaktadırlar. Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farkların başında birinin iş odaklı diğerinin ise insan odaklı olması gelmektedir. İnsan kaynakları stratejik yönetim tarzı ve klasik personel yönetim tarzı arasında derin bir fark olmasında, insan ve iş odaklı olmaları oldukça önemli bir etken role sahiptir. 

Bu konu ile en açık bir tanımlama yapmak gerekirse, insan kaynakları, şirketlerin yönetim takımlarında yer alan ve strateji belirleyen önemli bir çekirdek kadro olarak yer edinmektedir. Personel yönetimi ve stratejik bir yönetime dayalı olan insan kaynakları yönetimi arasında temel farklardan biri personel yönetimi görevleri ve yetkileri, şirketlerin yönetim alanlarında daha pasif bir rol üstlenmeleridir. 

Bu doğrultuda personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklar, sırası ile şu şekilde olmaktadır. Personel yönetimi, iş odaklı, operasyonel faaliyetler sürdüren, kayıt sistemi gerçekleştiren, statik bir yapıya sahip, insan maliyet unsurları ile ilgilenen ve kalıplara, normlara dayalı olan bir yapıya sahip olurken birde klasik bir yönetim gerçekleştirir. Aynı zamanda işte çalışan insan sayısı, iç planlama gibi unsurlara dayalı bir yönetim gerçekleştiren departman olarak tanımlanmaktadır. 

İnsan kaynakları yönetimi ise, daha çok insan odaklı, dinamik bir yapıya sahip, danışmanlık hizmeti sunan, kaynak anlayışı içinde bulunan bir yönetim olmaktadır. Ve bunlar ile birlikte misyon ve değere önem veren, insanı önemli bir girdi olarak gören, stratejik bir planlama yapısı sağlayan, toplam kalite yönetimi ile işi yönlendiren insanlar hedefleyen bir yönetim şekli olarak tanımlanmaktadır. 

Yukarıda verilen bu farklılıklar doğrultusunda personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklar, oldukça derinlikli bir biçimde değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle ikisi ayrı birer departman olarak nitelendirilir. Personel yönetimi insan kaynaklarının bir alt dalı gibi tanımlanabilir. Fakat ikisi birbirinden ayrı işleyiş sürdürmektedir.

 İnsan kaynakları yönetiminin şirket ile ilgili daha stratejik planlamalar yapan ve karar verme konularında bulunan aynı zamanda çalışanları ilgilendiren tüm insan kaynakları fonksiyonlarının yönetiminden sorumlu olan bir alan olarak oldukça aktif bir işleyiş sürdürmektedir. Fakat personel yönetimi ise, daha pasif bir role sahip olmaktadır. Çünkü personel yönetimi çalışanların işe alımı ve iş becerisi gibi fonksiyonları ile ilgilen bir alan olarak bu iki yönetim şekli birbirinden oldukça farklı olmaktadır. 

Detaylı bilgi için https://www.ideakurumsal.com/personel-yonetimi-danismanligi/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar