Çevre danışmanı son yıllarda öne çıkan bir meslektir. Çevre danışmanı aynı zamanda çevre görevlisi olarak da adlandırılmaktadır. Çevre danışmanı çevre konularında yapılan uygulamaların denetlenmesini düzenleyen kişi olarak nitelendirilmektedir. Çevre görevlisi çevreyi tehdit eden ve çevre kirliliğine sebep olan durumların kontrolünü de sağlamaktadır. Ancak bunları tamamen Çevre Kanunu’na ve mevzuatlara uygun olarak planlamaktadır.

Özellikle bu açıdan tesislerin kontrolünü gerçekleştiren ve tedbirlerin de denetlendiği bir sistemden söz etmek mümkündür. Çevre görevlisi olmak için birçok şart aranmaktadır. Bu şartlar üniversite mezuniyeti ile çalışma geçmişinin bir arada bulunduğu şartlar olmaktadır. Bu nedenle çevre danışmanı olmak için bir sürecin geçmesi odlukça önemlidir.

Çevre Danışmanı Nedir?

Çevre danışmanı çevre danışmanlık firmalarında çalışmaktadır. Çevre danışmanı çalışma prensibini Çevre Kanunu’na bağlı olarak yapmaktadır. Var olan kuruluş ve tesislerin faaliyetleri sonucunda yaşanabilecek veya hali hazırda yaşanan çevre kirliliği sorunlarını denetleme ve tetik programlarını düzenleme görevini üstlenmektedir. Çevre danışmanı olanlar tesis içerisinde her yıl bir program düzenleme görevine sahiptir.

Bu sayede firmaların ve tesislerin olası çevre sorunlarının önüne geçmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle çevre danışmanının işi oldukça önemlidir. Doğaya zarar vermemek ve kanunların dışına çıkmamak için planlanan denetim sürecinin en önemli aşamalarından biri olmaktadır. Bir çevre görevlisinde bu durumda olması gereken bazı nitelikler de söz konusudur. Eğitim geçmişi ve çalışma geçmişine ek olarak aynı zamanda Çevre Kanunu hakkında bilgili ve donanımlı olması da önemlidir.

Kimler Çevre Danışmanı Olabilir?

Çevre danışmanı olmak isteyenlerin öncelikle 4 yıllık bir lisans mezuniyetine ihtiyacı vardır. 4 yıllık lisans mezunu olması gereken çevre danışmanlarının çevre mühendisliği bölümünü bitirmeleri şartı da bulunmaktadır. Ancak eğer ki çevre danışmanı olan biri farklı bir bölümden mezun olduysa da bu durumda bir sınava abi tutulmaktadır.

Bu aşamada 4 yıllık mezuniyet şartı aranan bölümler balıkçılık teknolojisi mühendisliği fizik, kimya, su ürünleri, tekstil, ziraat, biyoloji, maden, orman endüstri, metalürji ve malzeme, makine, jeofizik, jeoloji, inşaat, gıda ve endüstri mühendisliği gibi pek çok alternatif söz konusudur. Buradan mezun olanlar Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmalıdır. Aynı zamanda Bakanlık tarafından belirtilen birimlerde en az 4 yıl kadar çalışma şartı da aranmaktadır.

Çevre Danışmanı Sorumlulukları

Çevre danışmanının sahip olması gereken birtakım özellikler ve karşılaması gereken sorumlulukları söz konusudur. Bu sorumluluklar arasında istenen bilgilerin istenen formatta yapılması ve iletilmesi, bilgilerin sır olarak saklanması gerektiği durumlarda bunu yapmak, olası bir uygunsuz tesis veya faaliyet durumunda bunun düzeltilmesi için önerilerde bulunmak ve bu sürecin bütünüyle takibini yapmak, iç tetkik yapmak ve bunun yılda bir defadan az olmayacak şekilde gerçekleştirmek, çalışanlara eğitim vermek gibi birtakım işler yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar