Hem işletmenin hem çalışan insanların ihtiyaçlarını karşılayan, ücret sisteminin devamlılığını sağlayacak olan insan kaynakları yönetim şeklidir. Ücret belirli yapılacak olan işlerin yapılmasından dolayı emeğin karşılığı olarak alınan finansal değerlerdir. İşveren ve işçi arasında uzlaşma sonucu bir karara varılan, herkesin ihtiyaç ve yaptığı işe göre hak edinim olarak gördüğü bir sistemdir. Ücret hem ülke ekonomisi için hem de sosyal gelişmenin önemli bir unsurudur. Firmalar için ücret önemli bir maliyet faktörü olarak tanımlanır. Çoğu işletmelerde ise ücretin karşılığı çalışan kişilerin performansı ile orantılı olması ile çalışanların motivelerini arttırdığını gözlemlemiştir.

Günümüzde çoğu insan belli gelirlerle ev geçindirmek ve yaşamını devam ettirmek zorundadır. Daha iyi şartlarda geçinmek isteyen herkes daha olanaklı imkanlardan yararlanmak için finansal açıdan iyi bir gelir elde etmek ister. Bu tür durumlarda bazen işverenle ters düşebilen işçiler ücret yönetimi ile uzlaşma sağlayarak orta yol bulabilirler. Tarafların karşılıklı memnuniyeti ile alınacak miktarının belirlenmesi mümkün olur. Ücret yönetimi çalışan herkes için olabilecek en uygun ücretin belirlenmesi amacıyla gerçekleşen faaliyetler bütünüdür.

Ücret yönetiminin birçok ilkesi bulunur. Bütünlük ilkesi, eşitlik ilkesi, dengeli ücret ilkesi cari ücret uygunluk ilkesi gibi. Ödenecek tutarların ne miktarda olduğunun belirlenmesi için insan kaynaklarının bu durumu takip etmesi gerekmektedir. Çalışan kişilerin performans ve verimliliğine göre aynı zamanda işveren içinde işletmelerin yönünde olumlu gelişmelere imkân verecek nitelikte ücret yönetimi olması gerekmektedir. Bu tür durumlarda bazen insan kaynakları iş değerlemesi gibi bir süreci takip ederler. İş değerlemesi dediğimiz olay yapılacak işin farklı işler ile kıyaslandığında İşletme açısından nasıl bir değere sahip olduğu belirlenmesi amaçlanır. Farklı firmaların benzer görevleri üstlenen çalışan kişilere verdikleri ücreti öğrenmek için piyasa olarak araştırma yapılabilir. İş değerlemesinin yapılması önemli olarak işletmedeki tüm kişiler arasında fikir birliği oluşturmaktır. İş değerlemesinin bazı ilkeleri bulunur. Bunlar; çalışana değil yaptığı işe bakılır, yapılan işle performans arasındaki orantıya göre ücret ödenir, uygulamada olan çalışmalar ilgili kişilere benimsetilir ve iş değerleme verileri belirli aralıklarla güncellenebilir. Bunun gibi birçok ilke iş değerlemesinde mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar