Performansı etkili bir şekilde değerlendirmek için bir yönetici, bir iş için belirli bir beklentinin farkında olmalı, çalışanın davranışını ve sonuçlarını izlemeli, gözlemlenen davranış ve sonuçları beklentilerle karşılaştırmalı ve aralarındaki uyumu ölçmelidir.

Çoğu durumda, bir yönetici, güçlü tepkiler üretebilecek bir süreç olan çalışanlara geri bildirim de sağlamalıdır. Performans değerlendirmeleri, yürütülmesi zor olsa da, bir kuruluş için son derece önemlidir. Kuruluşlara seçim yöntemlerinin doğru olup olmadığını söylerler.

Eğitim, geliştirme ve motivasyon programlarının nerede gerekli olduğunu gösterirler ve daha sonra bunların etkili olup olmadığını değerlendirmeye yardımcı olurlar.

Nitekim birçok kurumsal politika ve uygulama, büyük ölçüde performans üzerindeki etkileriyle değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, performans değerlendirmeleri, yöneticilerin ücretlendirme, terfi ve işten çıkarma ile ilgili kararlarının temelidir.

Ayrıca, iyi yapılmış bir iş için onları tanımak ve motive etmek için insanların performansı hakkında geribildirim kullanırlar. Kısacası, çalışanın performansı hakkında iyi bir yargıda bulunmadan yöneticiler, örgütsel etkinliği belirlemeyi ve teşvik etmeyi çok zor bulurlar.

Bunun nedeni, resmi Performans değerlendirmelerinin çok önemli olması ve çoğu kuruluşun bunları sistematik olarak gerçekleştirmesidir.

Performans Değerlendirmesinin Tanımı

Performans değerlendirmesi birçok insan için çok şey ifade eder. Bu bir ölçüm sürecidir; bu bir gözlem ve yargılama alıştırmasıdır; bu bir geri bildirim sürecidir. Kuruluş tarafından önceden belirlenmiş hedeflerine ulaşmak için kullanılan bir kontrol cihazıdır.

Performans, bir çalışanın kendisine verilen görevleri yerine getirmesini ifade eder. Performans, bir işi etkin ve verimli bir şekilde yapmak anlamına gelir.

Performans değerlendirme, yöneticinin veya danışmanın bir çalışanın çalışma davranışını önceden belirlenmiş standartlarla karşılaştırarak incelediği ve değerlendirdiği, karşılaştırmanın sonuçlarını belgelediği ve sonuçları, iyileştirmelerin nerede ve neden gerekli olduğunu göstermek için çalışanlara geri bildirim sağlamak için kullandığı süreçtir.

Performans değerlendirme, bir çalışanın belirli bir süre içinde kuruma katkısının değerlendirildiği performans değerlendirme ve yönetim sürecinin bir parçasıdır.

Performans değerlendirme, bireyin performansının sistematik bir şekilde değerlendirilmesidir.

Bu değerlendirme aynı zamanda çalışan derecelendirmesi, çalışan değerlendirmesi, performans incelemesi, performans değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi olarak da adlandırılmıştır. Ücretleri ve maaşları yönetmek, performans geri bildirimi vermek ve bireysel çalışan güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır.

Performans değerlendirme, çalışanların işlerini ne kadar iyi yaptıklarını değerlendiren sistematik bir süreçtir. Değerleme, çalışanın kişilik özelliklerine değil, çalışanın işinde elde ettiği sonuçlara dayanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar