Bireyin düzenli olarak çalıştığı iş yerinden aldığı ücretin bir kısmına, İcra İflas Kanunu’nun 83. maddesi uyarınca icra kanalıyla el konulmasına maaş haczi adı verilir. Çalışanlara gönderilen maaş haczinde işveren tarafından yapılan kesinti, maaşın dörtte birine uygulanır. Ancak kamu kurumlarından ya da SGK’dan gelen maaş haczinde bu oran üçte birine kadar uygulanabilir. 

Hangi Kalemler Hacze Uygundur? 

Bazı durumlar, hacze uygun kalemler olarak sıralanmaktadır. Bunlar; 

  • Nema alacakları 
  • Ek ödenekler 
  • Yakacak yardımları 
  • Yemek yardımı 
  • Tazminat ödemeleri 
  • Yol yardımı 
  • İkramiye alacakları 
  • Bayram çalışması alacağı 
  • Fazla mesai ücretleri 
  • Sosyal yardımlar şeklinde sıralanabilir. 

Maaş Haczi İşveren Tarafından Nasıl Uygulanabilir? 

Maaş haczine tabi tutulacak işçi için öncelikle işveren maaş haczi müzekkeresi gönderilir. İşverenin yapacağı kontrollerden sonra kişinin maaşında devam eden bir icra takibi yoksa, işçinin ilk maaş döneminde kesintiye başlanacağını bildiren bir yazıyı hazırlar ve icra dairesine gönderir. Ancak çalışanın maaşında uygulanan farklı bir haciz var ise işveren sırada olan icra takiplerini daireye göndererek yeni haciz işlemini sıraya alır.

Çalışana haciz kapsamında uygulanacak kesintiler, haciz müzekkeresinin en alt kısmında yazan icra – haciz dairesi müdürlüğünün İBAN numarasına yatırılmak üzere uygulanır. İşvereni her zaman mesuliyet altında bırakabilecek bir süreç olan maaş icra sürecinin takip edilmesi önemlidir. Uygulanacak farklı bir işlem, işverene farklı mesuliyetler doğurabilmektedir. Haliyle işverenler, gelen icra yazılarını inceledikten sonra yapılacak kesintileri bir sıralama doğrultusunda hazırlar ve icra dairesine gönderir. 

Nafaka Borcuna Maaş Haczi Uygulanır mı? 

Maaş haczi nedir sorusuyla ilgili bu detayları paylaştıktan sonra nafaka borcuna bağlı icranın olup olmayacağı da merak edilmektedir. Öncelikle nafaka alacakları da haciz işlemine konu olabilir. Mahkemenin verdiği karara göre aylık işlenmek zorunda olan nafaka tutarı, hacze konu olan kişinin maaşından kesilmektedir. Aylık alınan nafakalarda belirli bir oran bulunmamakla beraber üçte bir ya da dörtte bir kesinti yapılabilir. Ancak bireyin aylık nafakasının yanında birikmiş nafakası varsa başlangıçta aylık işleyen nafaka tahsil edilir. Ardından da net ücretin dörtte biri, borçlunun maaşından mahsup edilmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar