Kurumsal danışmanlık, bir firmanın tüm parçalarının incelendikten sonra ortaya çıkan eksikliklerin analiz edilerek detaylı danışmanlık hizmetlerine başlanması sürecidir. Bu aşamada sistemde oluşabilecek eksikliklerin yanı sıra yapılan analizlerle beraber amaçlara yönelik eksikliklerin giderilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilir.

Kurumsal Danışmanlık Ne İşe Yarar?

Kurumların analiz edilmesi, firmalardaki problemlerin ortaya çıkarılması ve bu problemlere çözüm getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tamamı, kurumsal danışmanlık kapsamındadır. O halde kurumsal danışmanlık ne işe yarar sorusunun maddeler halinde yanıtları şu şekilde olacaktır;

  • Kurumdaki yönetim biçiminin belirlenmesini sağlar.
  • Kurum stratejisinin desteklenmesini sağlar.
  • Kurumun verimliliği artırılır.
  • Kurumdaki çalışanların işe bağlılıklarını artırır.
  • Kurumda karşılaşılabilecek sorunların saptanması ve çözümlerin üretilmesi desteklenir.
  • Kurumun üretkenliğini artıracak fikirler geliştirilir.
  • Kurumun beklenti, ihtiyaç ve amaçları belirlenir.
  • Kurumdaki departmanlar arası denge kurulur.
  • Ekip ruhu canlandırılır ve personelin memnuniyeti artırılır.

Görüldüğü üzere kurumsal danışmanlık bir firma için son derece önemlidir. Özellikle de ileri vadede kurumun karşılaşabileceği sorunların saptanması ve önceden çözüm üretilmeye çalışılması da bu hizmetin en önemli aşamalarındandır.

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal danışmanlık birtakım süreçlerle yapılır. Kurum içi araştırma ve analiz, amaç – hedef belirleme ve uygulama gibi aşamalardan oluşan bu çalışmalarda hizmet verilen çok sayıda kurum bulunmaktadır. Şirketler, devlet okulları, anaokulları, kreşler ve özel okullarda sunulan kurumsal danışmanlık hizmetleri, kurum içinde daha etkin çalışmayı sağlar.

Kurum içi Araştırma Süreci: Kurum içinde kimlik analizi yapılarak başlanan kurumsal danışmanlıkta kurum içi ve departmanlar arası dengeler ele alınır. Ayrıca kurum performansı ile çalışanların memnuniyeti değerlendirilerek kurumun ihtiyaçları da ortaya çıkarılır. Daha sonra bu çalışma hem yönetim hem de insan kaynakları departmanlarıyla paylaşılır.

Amaç – Hedef Belirleme: Hedef belirleme sürecinde kurum yöneticilerinin beklentileri değerlendirilir. Ayrıca aylık ve yıllık planlar dahilinde belirlenen amaçlar için departman içi eğitimler, seminerler, danışmanlık desteği ve grup çalışmaları düzenlenmektedir.

Uygulama Aşaması: Kurumsal danışmanlığın uygulama aşamasında aktif katılım önemlidir. Firma çalışanları için verimli eğitimlerin yanı sıra tüm departmanlara yönelik motivasyon eğitimleri de bu hizmet kapsamındadır. Elbette ekip olma bilinci, uygulamalı eğitimler ve sözel programlar da kurumsal danışmanlık eğitiminin birer parçasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar