insan-kaynaklari-yapilanmasi-nedir

İnsan kaynakları bir kurumun ürün oluşturması veya bir hizmet vermesi için ihtiyaç duyulan bir kaynaktır. Aynı zamanda kurum içerisinde çalışanlara dair yapılan çalışmaları da kapsar. Sanayi devrimiyle birlikte 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan çalışan ofisleri insan kaynaklarının doğmasını sağlamıştır. İnsan kaynaklarını bu denli önemli yapan faktörler şunlardır;

 • Çalışan verimi sağlamak ve şirket için kâr elde etmek.
 • Çalışanların hedeflerini göz önünde bulundurarak verimliliklerini arttıracak iş ortamı ve motivasyonu sağlamak.
 • Çalışanların becerilerini maksimum düzeyde kullanabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmak.
 • Sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan çalışanlara refah sağlamak ve kendilerini geliştirecekleri programlar oluşturup verimlerini artıracak uygulamalar yapmak.

Günümüzde pek çok şirket aile şirketi veya küçük işletme olduklarından dolayı insan kaynakları departmanları bulunmamaktadır. Bu sebeple işlemleri ya muhasebeciler gerçekleştirir ya da muhasebe departmanları sadece yasal durumlar, puantaj ve bordro yaparak işlemleri yürütmektedirler. Sektörde yer alan çoğu firma insan kaynakları yapılanmasına sahip olmadığı için büyük açıklıklar barındırmaktadır. Özel istihdam bürosu ve insan kaynakları danışmanlık firması kurmak isteyenler bu durumdan yararlanmak isterler.

İnsan Kaynaklarının Görevleri Nelerdir?

Çalışan ve çalışan verimliliği iş sektörlerinde oldukça önemli bir konudur. Her çalışan, ihtiyaçlarının karşılandığı bir kurumda ve onlara bu imkânları sağlayan patronlarla çalışma imkan bulamayabilir. Bu sebeple şirketlerin başarıya ulaşması ve çalışanları mutlu etmesi zordur. İşte tam böyle durumlarda insan kaynakları devreye girmektedir. İnsan kaynaklarının görevleri şunlardır;

 • Çalışanların yetenek ve becerilerine uygun iş dağılımı yapılması
 • Performans değerlendirmesi
 • Ücretlerin çalışma süresine ve işin türüne göre adil olması
 • Çalışanlara sigorta gibi ek hakların sağlanması
 • Şirketin yeri geldiğinde disiplin cezası vermesi ve yaptırım uygulamasıyla çalışanların amaca uygun çalışmasının sağlanması
 • İşe alma veya işten çıkarma gibi durumların yönetilmesi
 • Çalışanların ihtiyaç durumuna bağlı olarak programlar oluşturulması ve uygulanması
 • Şirketin amacına ve hedefine yönelik iş planlamasının yapılması ve iş gücünün en etkin seviyede kullanılması
 • Üst, orta ve alt sistemiyle çalışan personeller arasında köprü vazifesi görmesi, orta yolu bulmayı sağlaması gibi pek çok görevi vardır.

İnsan Kaynaklarında Olması Gereken Özellikler

İnsan kaynakları konusunda uzman kişilerin mutlaka sahip olması gereken özellikler vardır. Bunlardan birkaçı şöyle sıralanabilir;

 • Çalışan ve işverenler arasındaki uyumu sağlamak ve dengede tutmak
 • Organizasyon becerisinin yüksek olması ve organize olunması gereken durumlarda planlamalar yapabilmesi
 • Stratejik bakış açısına sahip olması ve bu bakış açısı sayesinde çalıştığı şirketi, şirkette yapılan işi ve sektördeki zorlukları analiz edebilmesi
 • Birden fazla işi yönetebilecek kapasiteye sahip olması ve bir işten diğerine geçerken atik olması
 • Uzlaşma konusunda becerisinin olması ve çalışan-işveren arasında orta yolu bulabilmesi
 • İletişim yeteneği sayesinde diğer departmanlarla sürekli olumlu iletişimler kurması
 • Kriz yönetimi konusunda başarılı olması, durgun veya hareketli durumlarda olaya doğru bir şekilde müdahale edebilmesi gerekir.

İnsan kaynakları şirketler ve personeller için çok önemi olduğundan geri plana atılmaması gereken bir durumdur. Aksi durumlarda çalışan verimliliği düşebilir, işveren ve çalışan arasındaki bağlar zedelenebilir veya şirketler bu durumlara bağlı olarak başarı elde edemeyebilirler.

Detaylı bilgi almak için İnsan Kaynakları Yapılanması sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar