Çevre danışmanlık hizmeti; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 10.09.2014 yılında 29115 sayılı Resmî Gazete kararına göre Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve ek-2 listesindeki tesislerin çevre izinleri ve lisansı alması için verilen hizmettir. Çevre danışmanlığı konusunda bakanlığın zorunlu tuttuğu işletmeler Çevre Danışmanlık Yeterliliği olan firmalardan hizmet alır. Söz konusu işletmelerin bu hizmeti alması zorunludur.

Ek-1 ya da ek-2 listesinde yer alan işletmeler çevre izni ya da lisansından muaf olsalar da listede bulundukları için çevre danışmanlık hizmeti almaları zorunludur. Bu hizmet çevre mevzuatına bağlı olan sanayi kuruluşu, işletme ve tesislerin faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmaması konusunda kontrol edilmesini sağlamaktadır.  Denetleme yapılan yada ek yaptırım durumlarının belirlenmesi gibi konularda denetim süreçlerini çevre danışmanlık firmaları yürütür.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Nasıl Alınır?

Çevreyle etkileşim içinde olan işletmeler Türkiye çevre şartnamelerine uygun hareket etmelidir. Danışmanlık firmaları bu süreçlerde profesyonel çevre danışmanlığı hizmeti verir. Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında bu konuda yetkili bir firmadan destek alabilirsiniz.

Danışmanlık hizmeti kapsamında çevre mevzuatlarının düzenlenmesi ve yapılan düzenlemeleri süreklilik arz etmesi sağlanır. Ayrıca işletmede çevre mevzuatında yer alan bazı kurallara uyulup uyulmadığına da bakılır.  İşletmenin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri analiz edilir. Yapılan incelemeler sonucunda mevzuat dışı durumlar belirlenir ve bu durumların ortadan kaldırılması için gerekli işlemler yapılır.

Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında yapılan bütün çalışmalar danışmanlık hizmetini aldığınız firma tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ulaştırılır.  İzin ve lisans gerektiren işlerin yapılması ve takibi, bakanlık ve il müdürlük yazışmaları, yıllık iç değerlendirme, gerekli eğitimlerin verilmesi ve atık beyanlarının yapılması gibi konular da danışmanlık hizmeti kapsamına girer.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Kapsamı Nedir?

Çevre danışmanlık hizmetleri şu şekildedir;

 • https://ecbs.cevre.gov.tr üzerinden firma kaydı ve tesis girişleri
 • Çed ile ilgili yazışmalar ve süreçler
 • Gürültü muafiyet, emisyondan muaf olma, teknik uygunluk gibi yazıları alma
 •  Emisyon ölçümlerinin koordinasyonu
 • Ticari evrakların kontrolü ve düzenlenme süreci
 • Tehlikeli atık, atık yağ, tıbbi atık bildirimleri
 • Atık sahasının düzenlenmesi ve koordinasyonları
 • Atıkları lisanslı kurumlara verilme sürecinin yönetimi
 • Personel eğitim ve bilgilendirmeleri
 • Çevre tatbikatları
 • Çevre mevzuatına uygunluk denetimi
 • Bakanlık ve il müdürlüğü denetimlerinde bulunma
 •  Atıksu Deşarj ölçümlerinin yapılması koordinasyonu
 • İstenen bilgi ve belgelerin koordinasyonu
 • İşletme gürültü seviyesinin minimuma gelmesi adına izolasyon faaliyetlerinin koordinasyonu gibi çalışmalar çevre danışmanlık hizmeti kapsamındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar